Sielunhoitoterapia

Ihmisen vierellä kulkien – kuunnellen

SAMSUNG CSC

Marjatta Kanth-Ruusunen

Sielunhoitoterapia auttaa ja  antaa tukea kriisien ja traumojen käsittelyssä.
Yksilöterapia on prosessi johon suositellaan vähintään 5 tapaamiskertaa. Yksi käyntikerta 45 min/40 € tai 90 min/80 €. Marjatta Kanth-Ruusunen LI-sielunhoitoterapeutti (ACC), Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäsen. Terveystie 5, Hollola. Ajanvaraus puh. 0400 883 482

 

Elämän asenteen tarkastelu kannattaa!

Emme voi hallita elämämme tapahtumia ja olosuhteita, mutta voimme opetella niiden hallintaa, miten suhtautua niihin. Traumaperäiset stressi- ja tunne-elämän vajeet ohjaavat varsin usein elämäämme alitajuisesti. Tutkija Erik H. Erikson loi tunnetuimman elämänkaaripsykologian, jonka mukaan ihminen joutuu ratkaisemaan kriisejä eri elämänvaiheissa. Ratkaisematta jääneet kriisit haittaavat tai jopa estävät myöhempien kriisien ratkaisemisen ja aiheuttavat ongelmia elämässämme. Tämän olen elänyt todeksi vuosikymmenien ajan omassa elämässäni. Toisille tunteiden tunnistaminen on kauttaaltaan helppoa ja helpottavaa, toisille se on raskasta ja vaikeaa kuin vieras maasto, jossa ei osaa suunnistaa. Toiset ihmiset ovat onnellisia voidessaan hyvin, toiset pitävät luonnollisena jatkuvaa pahoinvointia, varuillaan olo ja huolet ovat osa arkipäivää. Osa tunteista tuntuu kehossa, vaikka niitä ei heti tietoisesti tunnistaisikaan. Vatsassa kihelmöivä jännitys, otsan ryppyyn puristava ärtyneisyys tai säikähdyksen aiheuttama vapina ovat monille tuttuja tuntemuksia. Joskus jonkin pitkittyneen kehollisen vaivan tai säryn takana on tunne, joka yrittää kertoa itsestään, hyvin usein se saattaa olla viha tai surematon suru.
Yleinen harhakäsitys on, että tunteita pystytään hallitsemaan kun niistä ei välitetä. Ajatellaan, että torjumalla tunteet, ne katoavat. Tosiasia kuitenkin on, että kielletyt ja torjutut tunteet, ohjaavat käyttäytymistämme enemmän kuin ne tunteet, jotka tunnistamme ja hyväksymme. Henkilökohtaisesti kaiken tämän läpikäyneenä käsitän asian tärkeyden ja merkityksellisyyden ihmisen elämässä. Oma toipuminen emotionaalisen hylkäämisen haavoista, sekä suorittamani koulutus ovat mahdollistaneet yhdistyksen toimintaan uusia ulottuvuuksia ihmisen rinnalla kulkien – kuunnellen, sosiaalisia suhteita vahvistaen.

…………………………………………

Mitä tarkoittaa lyhenne LI
Perheniemen kristillisen opiston  kouluttamat sielunhoitoterapeutit käyttävät lyhennettä  LI ja se tarkoittaa Lähellä Ihmistä.
Mitä tarkoittaa lyhenne ACC
Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.
Suomen ACC
Kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa.Toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa.Kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon.Edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla.Suomen ACC pohjaa toimintansa sekä uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

………………………………………..

Mikä minua vaivaa?

2_4

Hakeuduin -80 luvulla erilaisille kursseille ja luennoille, jotka liittyivät jollakin tavalla ihmisen hyvinvointiin. Tällaisessa tilaisuudessa kuulin kolmen T-menetelmästä;Tiedosta,Tunnista, Tunnusta ja se innosti minua eteenpäin. Aloin tiedostaa ongelmiani ja ymmärsin  että minun tulee tehdä töitä niiden selvittämiseksi. Ymmärsin että toimimattoman kodin perintö mahdollisesti rasitti  elämääni. Tiedetäänhän, että raskaana olevan äidin tunne-elämä (ei toivottu raskaus, masennus, elämän huolet) vaikuttaa jo kohdussa olevan lapsen tunne-elämän kehittymiseen. Hahmotin asian niin, että maassamme sodan jälkeen syntynyt sukupolvi, johon itsekin kuulun, maksamme ”sotavelkaa” edelleen moninaisina tunne-elämän ongelmina.
Kuusikymppisenä johdatuin Lahden diakonian instituuttiin suorittamaa Lapsi- ja perhetyön perustutkintoa. Opiskeluun liittyvien tehtävien kautta tuli paneutua mm. lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin eri kehitysteorioihin. Maamme lähihistoriaan ja miten se on vaikuttanut isovanhempiemme ja vanhempiemme elämään ja käyttäytymiseen. Ja miten se liittyy ja vaikuttaa tuleviin sukupolviin.

Syyt ja seuraukset!

Epäsuorat vihan ilmaisut:  Alistaminen, hellyyden kieltäminen, hylkääminen, kohtuuttomat rangaistukset, raivonpuuskat ja traumatisoivat tapahtumat.
Seuraukset: Yleinen turvattomuus. Olin uhmakas, vihainen ja itsetuhoinen. Sairastin paljon, usein toistuvat mahakivut ja migreenikohtaukset.
Selviytymiskeinot:  Isovanhempien esirukoukset (n. 36 vuotta). ”Omistin” Jumalan sanan lupaukset. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus sekä opiskelu.

Minun perusturva oli järkkynyt

Opiskelun edetessä oivalsin, ongelmieni juuret johtivat lapsuuteeni, perusturvan järkkymiseen. Traumaperäinen stressi- ja tunne-elämän vajeet ohjasivat alitajuisesti elämääni vuosikymmenten ajan. Menneisyys ei jää taakse unohtamalla, siksi siitä onkin hyvä olla tietoinen. Toimimattoman kodin lapsi kasvaa useimmiten turvattomaksi ja valmistautuu epäonnistumisiin.

Turvahakuinen käyttäytyminen – riippuvuudet

Hain nuoruudessani (tiedostamattani) turvallisuutta erilaisista riippuvuutta aiheuttavista kohteista, kuten  opioideista  (Dolorin Forte), tupakasta ja alkoholista. Tiedostin myöhemmin olevani myös läheisriippuvainen, työnarkomaani ja lohtusyöppö. Alkoholi, lääkkeet ja tupakka aiheuttivat henkisen riippuvuuden lisäksi fyysistä riippuvuutta. Syöminen lihotti, työnarkomania vei kaiken vapaa-ajan, eristi muista ihmisistä, aiheutti stressiä ja loppuun palamista jne.

Lopulta oivalsin, että ongelman ratkaisu ei olekaan turvallisuuden hakeminen ulkoa sisälle, vaan ratkaisu perustuu sisäisen turvattomuuden murtumiseen ja turvallisuuden kehittymiseen. Olemassa oloni oikeuden löysin Jumalan Sanan lupausten kautta. Jeremia 30:17 ja  Psalmi  139:13-18. 

Riippuvuuksien uhrit sairastavat usein todellisuudessa kaikki samaa sairautta, perusturvattomuutta, joka pakottaa olemaan jatkuvasti liikkeellä ja  hakemaan turvaa riippuvuuksista ja kokemaan jatkuvia pettymyksiä.

………………………………………

Erik H Eriksonin mukaan persoonallisuuden kehittyminen on prosessi

  1. Perusluottamus vs.  perus epäluottamus noin 0 -1 v.
  2. Itsenäisyys vs. häpeä ja epäily 1 – 3 v.
  3. Aloitteellisuus vs.  syyllisyydentunne noin 4 – 5 v.
  4. Ahkeruus vs. alemmuus. noin 6 v puberteettiin
  5. Identiteetti vs. roolien hajaantuminen (varhaisnuoruus)
  6. Käsittelee läheisyyden vs. eristyneisyyden ongelmaa.
  7. Tuottavuus vs. lamaantuminen.
  8. Viimeinen vaihe, minän eheys vs. epätoivo, saavutetaan vanhuudessa.

02_Erik_Erikson

Tutkija Erik H. Erikson (s. 15.6.1902–12.5.1994) loi tunnetuimman elämänkaaripsykologian/psykososiaalisten kriisien teorian. Tämän teorian mukaan ihminen joutuu ratkaisemaan kriisejä eri elämänvaiheissa. Kriisit  ja ongelmat voivat olla monenlaisia, mutta kussakin elämänvaiheessa on joitakin tiettyjä ja oleellisia kriisejä. Kehittymisessä edistyminen edellyttää edellisten kriisien ratkaisua. Ratkaisematta jääneet kriisit haittaavat tai estävät myöhempien kriisien ratkaisemisen.

Elämänvaiheet ja kriisit

Vauvaikä: perusluottamus ↔ perusturvattomuus

Kriisiin vaikuttaa se, kuinka hyvin hoitaja tyydyttää lapsen tarpeet, kuten nälän. Mikäli lapsen tarpeet tulevat tyydytetyiksi, lapsi kokee perusluottamusta maailmaan. Kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa henkilölle toivon elämyksen. Epäonnistuminen aiheuttaa epäluottamuksen ja toivottomuuden tunteita.

Varhainen leikki-ikä: itsenäisyys ↔ epäily, häpeä

Lapsen tehtävänä on ks. iässä oppia muun muassa hallitsemaan ruumiintoimintojaan. Onnistuminen kriisissä tuottaa lapselle elämyksen omasta tahdosta ja itsenäisyydestä. Liiallinen kritiikki tai ylisuojelu voi aiheuttaa lapselle häpeän tunteita ja tunteen siitä, ettei pysty itsenäisesti vaikuttamaan asioihin.

Myöhäinen leikki-ikä: aloitteellisuus ↔ syyllisyys

Kyselyiässä muodostuu lapsen yliminän ja omantunnon perusta. On tärkeää, että lapsen kysymyksiin ja ehdotuksiin suhtaudutaan asiallisesti. Lapsi voi saavuttaa näin tarkoituksen tunteen, eli tunteen siitä, että voi toimia omasta halustaan omia tarkoituksiaan varten. Mikäli lapsi saa kuulla olevansa lapsellinen ja hänen kysymyksiään pidetään typerinä, henkilö saattaa tuntea toimivansa vain muiden painostuksesta eikä osaa luoda omia tavoitteitaan.

Varhainen kouluikä: ahkeruus ↔ alemmuus

Lapsi harjoittelee yhteiskunnassa toimimista esimerkiksi koulun ryhmätöissä. Onnistuminen sosiaalisessa työskentelyssä tuottaa lapselle pystyvyyden tunteen.

Nuoruusikä: identiteetti ↔ roolien hajaannus

Erikson lanseerasi identiteettikriisin käsitteen. Mikäli nuori ei kykene tekemään päätöksiä omasta elämästään, hänestä voi tuntua, ettei hän tiedä kuka on. Kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa oman identiteetin aitouden tunteen.

Varhaisaikuisuus: läheisyys ↔ eristäytyminen

Onnistunut eläminen toisen ihmisen kanssa ja onnistunut perheen perustaminen vahvistavat rakkauden kokemista.

Keski-ikä: tuottavuus ↔ lamaantuminen tai huolenpito ↔ käpertyminen

Kriisin epäonnistunut ratkaisu tuottaa itseensä käpertyneen ihmisen, jonka on vaikea välittää muista, ja josta tuntuu, ettei kukaan välitä hänestä. Kriisin onnistuneesti ratkaissut ihminen sen sijaan pystyy pitämään huolta toisista ja tuntemaan rakkautta.

Vanhuus: minän eheys ↔ epätoivo

Vanhuudessa on aika hyväksyä eletty elämä. Eriksonin mukaan tämän kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa viisauden tunteen. Epäonnistunut ratkaisu tuottaa kuoleman-pelkoa ja ahdistusta menneisyydestä, jonka olisi voinut elää toisinkin.

……………………………………….

Minun menetelmäni  -Jumalan avulla!

T = tiedostin   T = tunnistin  T = tunnustin  T = työstin  T = toimin

Tiedostin:   Ongelmia ihmissuhteissa, tunteet hukassa.
Tunnistin:  Lähihistoria, mitä oli ja on tapahtunut pahassa ja hyvässä?
Tunnustin:  Olin tehnyt virheitä ja syntiä jotka tuli selvittää. Ymmärsin että totuus vain tekee vapaaksi.
Työstin:  Opiskelu, tutkitun tiedon hankinta. Raamatun Sanan lupaukset;
Jesaja 54, Psalmi 139:13-18  ja  Psalmi 91.
Toimin:  Valokuvaus ”murhapaikoille palaaminen”, haastattelut, kuvat, kuvakirja, kirjoittaminen. Draamaesitys Naisen sydänääniä, sekä hengellisen ja fyysisen elämän tarpeista huolehtiminen.

Löytöjä matkan varrelta

Turvattomuus johtaa riippuvuuksiin

Addiktiot: Tupakan, alkoholin ja huumeiden lisäksi ihmiset ripustautuvat läheisiin, työhön ja ruokaan.

Tieto tuo monesti tuskaa, tiedostin, tunnistin ja tunnustin omat riippuvuusongelmani jo 1980-luvulla hakeutumalla erilaisille kursseille ja luennoille, jotka liittyivät jollakin tavalla ihmisen hyvinvointiin.  Tällöin kuulin kolmen T:n menetelmästä: Tiedosta, Tunnista, Tunnusta, ja se innosti minua eteenpäin. Aloin tiedostaa omia ongelmiani ja ymmärsin että minun tulee tehdä töitä niiden selvittämiseksi. Ymmärsin, että toimimattoman kodin perintö mahdollisesti rasitti elämääni. Tiedetäänhän, että raskaana olevan äidin tunne-elämä (ei toivottu raskaus, masennus, elämän huolet) vaikuttaa jo kohdussa olevan lapsen tunne-elämän kehittymiseen. Hahmotin asian niin, että sodan jälkeen syntynyt sukupolvi, johon itsekin kuulun, maksaa vielä osaltaan ”sota velkaa” moninaisina tunne-elämän ongelmina, mitä erilaisimpina riippuvuuksina.

Opiskelun edetessä oivalsin, henkilökohtaisten ongelmieni juuret johtivat lapsuuteeni, perusturvan järkkymiseen ja emotionaaliseen hylkäämiseen. Menneisyys ei jää taakse unohtamalla, siksi siitä onkin hyvä olla tietoinen. Toimimattoman kodin lapsi kasvaa useimmiten turvattomaksi ja valmistautuu epäonnistumisiin. Nuoruudessani itse hain tiedostamattani turvallisuutta erilaisista riippuvuutta aiheuttavista kohteista, kuten lääkkeistä, tupakasta, alkoholista. Tiedostin myöhemmin olevani myös läheisriippuvainen, työnarkomaani ja lohtusyöjä.  Alkoholi, lääkkeet ja tupakka aiheuttivat henkisen riippuvuuden lisäksi fyysistä riippuvuutta. Ihmisten mielipiteet ohjasivat elämääni, syöminen lihotti. Työnarkomania vei kaiken vapaa-ajan, eristi muista ihmisistä, aiheutti stressiä ja loppuun palamista. Lopulta oivalsin, että ongelmien ratkaisu ei olekaan turvallisuuden hakeminen ulkoa sisälle, vaan ratkaisu perustuu sisäisen turvattomuuden murtumiseen ja turvallisuuden kehittymiseen. Riippuvuuksien uhreina sairastamme usein todellisuudessa kaikki samaa sairautta, perusturvattomuutta. Sanonta ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” pitää pitkälle paikkansa.

Lähteet:
Rikotusta – Eheä. Seppo Jokinen. Gummerus Kirjapaino Oy 1994 Persoona 5 Persoonallisuuspsykologia. Ojanen, Anttila, Lähdesmäki, Oksala, Paavilainen. Edita Prima  Oy 2007
https://fi.wikipedia.org/wiki/Erik_H._Erikson
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow%E2%80%99n_tarvehierarkia
Rami Saarniaho 2005 http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/ps/ps2/1_
kehityspsykologian_teoriat__mallit_ja_tutkimus/10_eriksonin_
psykososiaalisten_kriisien_teoria?C:D=1465729&m:selres=1465729

 

 

 

Mainokset