Sielunhoito

Kristillistä yksilöterapiapalvelua Päijät-Hämeessä

 

SAMSUNG CSC

Marjatta Kanth-Ruusunen

Marjatta Kanth-Ruusunen LI-sielunhoitoterapeutti (ACC), kokemuskoulut-taja, lastenohjaaja, vastaanotto Hollolassa. Ajanvaraus puh. 0400-883 482.

Oletko elämäntilanteessa, jossa kaipaat
vierellesi kuuntelijaa, esirukoilijaa?

Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä. Siinä ihmistä pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti huomioiden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden lisäksi myös hengelliset tarpeet. Ihminen ja hänen ongelmansa kohdataan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Henkilökohtaista: Tiedostin, tunnistin, tunnustin, työstin ja toimin. Menneisyyttämme emme voi muuksi muuttaa, mutta sen kanssa on mahdollista tulla toimeen. Lapsuudessa tapahtuneiden hylkäämis- ja kaltoinkohteluiden seurauksista on myös mahdollista toipua. Jumalalle kaikki on mahdollista, Hän odottaa vain sitä, että suostumme prosessiin. Profeetta Jeremiaan kautta Jumala puhuu näin: Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra, sinut, Siion, jolla on nimenä ”hyljätty”, se, josta ei kukaan välitä. Jer.30:17.”

Mitä tarkoittaa lyhenne LI

Perheniemen kristillisen opiston  kouluttamat sielunhoitoterapeutit käyttävät lyhennettä  LI ja se tarkoittaa Lähellä Ihmistä

Mitä tarkoittaa lyhenne ACC

Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.

Suomen ACC

Kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa.

Toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa.

Kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon.

Edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla.

Suomen ACC pohjaa toimintansa sekä uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

 

 

 

Mainokset