Sielunhoitoterapia

 

SAMSUNG CSC

Marjatta Kanth-Ruusunen

Painavatko elämän huolet, murheet tai tunnistamattomat tunteet elämäsi matkassa?  Sielunhoitoterapia on terapiamuoto, jossa psykologinen tieto ja terapeuttiset taidot integroituvat kristillisessä viitekehyksessä.  Se tarjoaa apua ja tukea kriisien läpikäymiseen. Ongelmat kohdataan keskustellen, kuunnellen, yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Yksilöterapiassa suositellaan vähintään 5 tapaamiskertaa.  Yhden käyntikerran pituus 45 min/40 € tai 90 min./80 €. Ajanvaraus p. 0400-883482 Li-sielunhoitoterapeutti (ACC) Marjatta Kanth-Ruusunen.

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäsenet ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen toimien sielunhoitoterapeuttien eettisten ohjeiden mukaisesti.

Elämän asenteen tarkastelu kannattaa. Emme voi hallita elämämme tapahtumia ja olosuhteita, mutta voimme hallita, miten suhtautua niihin. Traumaperäiset stressi- ja tunne-elämän vajeet ohjaavat varsin usein elämäämme alitajuisesti. Tutkija Erik H. Erikson loi tunnetuimman elämänkaaripsykologian, jonka mukaan ihminen joutuu ratkaisemaan kriisejä eri elämänvaiheissa. Ratkaisematta jääneet kriisit haittaavat tai jopa estävät myöhempien kriisien ratkaisemisen ja aiheuttavat ongelmia elämässämme. Tämän olen elänyt todeksi vuosikymmenien ajan omassa elämässäni. Toisille tunteiden tunnistaminen on kauttaaltaan helppoa ja helpottavaa, toisille se on raskasta ja vaikeaa kuin vieras maasto, jossa ei osaa suunnistaa. Toiset ihmiset ovat onnellisia voidessaan hyvin, toiset pitävät luonnollisena jatkuvaa pahoinvointia, varuillaan olo ja huolet ovat osa arkipäivää. Osa tunteista tuntuu kehossa, vaikka niitä ei heti tietoisesti tunnistaisikaan. Vatsassa kihelmöivä jännitys, otsan ryppyyn puristava ärtyneisyys tai säikähdyksen aiheuttama vapina ovat monille tuttuja tuntemuksia. Joskus jonkin pitkittyneen kehollisen vaivan tai säryn takana on tunne, joka yrittää kertoa itsestään, hyvin usein se tunne on viha tai surematon suru.  Yleinen harhakäsitys on, että tunteita pystytään hallitsemaan kun niistä ei välitetä. Ajatellaan, että torjumalla tunteet, ne katoavat. Tosiasia kuitenkin on, että kielletyt ja torjutut tunteet, ohjaavat käyttäytymistämme enemmän kuin ne tunteet, jotka tunnistamme ja hyväksymme. Henkilökohtaisesti kaiken tämän läpikäyneenä käsitän asian tärkeyden ja merkityksellisyyden ihmisen elämässä. Oma toipuminen emotionaalisen hylkäämisen haavoista, sekä suorittamani koulutus ovat mahdollistaneet yhdistyksen toimintaan uusia ulottuvuuksia vierellä kulkijana – ihmisen rinnalla.

Mitä tarkoittaa lyhenne LI

Perheniemen kristillisen opiston  kouluttamat sielunhoitoterapeutit käyttävät lyhennettä  LI ja se tarkoittaa Lähellä Ihmistä.

Mitä tarkoittaa lyhenne ACC

Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.

Suomen ACC

Kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa.

Toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa.

Kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon.

Edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla.

Suomen ACC pohjaa toimintansa sekä uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

 

 

 

Mainokset