Sielunhoito

Yksilöterapiapalvelua Hollolassa

 

SAMSUNG CSC

Marjatta Kanth-Ruusunen

Yksilöterapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, olemassaolon oikeuteen, psykologiseen tietämykseen, luottamukseen sekä vaitiolo velvollisuuteen. Se tarjoaa tukea kriisien läpikäymiseen, jossa on mahdollista kohdata esim. häpeän, hylkäämisten ja kaltoinkohteluiden aiheuttamia ongelmia, tai yllätysraskauden/abortin esiin nostamia vaikeita tunteita. Ongelmat kohdataan kuunnellen ja  keskustellen, yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Yksilöterapia on prosessi johon sisältyy vähintään 5:si tapaamiskertaa.  Yhden käyntikerran pituus sovitaan yksilöllisesti joko 45 min tai 90 min. Yksi 45 min käyntikerta maksaa 40 €, yksi 90 min. käyntikerta maksaa 80 €, opiskelijat 90 min. 50 €.

Profeetta Jeremiaan kautta Jumala puhuu näin: Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra, sinut, Siion, jolla on nimenä ”hyljätty”, se, josta ei kukaan välitä. Jer.30:17.

Henkilökohtaista:

Tiedostin, tunnistin, tunnustin, toimin ja työstin. Lapsuudessa tapahtuneiden hylkäämisten ja kaltoinkohteluiden seurauksista on myös mahdollista toipua, sillä Jumalalle, Luojallemme kaikki on mahdollista. Hän odottaa vain sitä, että suostumme prosessiin.

Yllätysraskauden ja abortin läpikäyneille vertaistukiryhmä: Luottamuksellisessa pienryhmässä käsitellään aborttikokemusten herättämiä vaikeita tunteita. Mukaan voi tulla vaikka abortista olisi kulunut pitkäkin aika. Uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2018, ja kokoontuu lauantaisin klo 12.00–15.00, la 20.10.2018, la 27.10.2018, la 10.11.2018, la 24.11.2018, la 8.12.2018. Osallistumismaksu on 20 € kerta sisältäen iltapäiväkahvin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 22.9.2018 mennessä Marjatta Kanth-Ruusunen p. 0400-883 482, sp makaru46@gmail.com

Mitä tarkoittaa lyhenne LI

Perheniemen kristillisen opiston  kouluttamat sielunhoitoterapeutit käyttävät lyhennettä  LI ja se tarkoittaa Lähellä Ihmistä.

Mitä tarkoittaa lyhenne ACC

Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.

Suomen ACC

Kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa.

Toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa.

Kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon.

Edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla.

Suomen ACC pohjaa toimintansa sekä uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

 

 

 

Mainokset