Palvelut

Luennot

Sisältöä päivään, tunteet ja muisti
Tiesitkö tämän vaihtoehtohoidoista
Välitä muististasi
Ylisukupolviset taakkasiirtymät
Yllätysraskauden /abortin jälkeinen oireyhtymä

Sielunhoitoterapia

Ihmisen vierellä kulkien – kuunnellen. Elämän asenteen tarkastelu kannattaa.

Matkat ja retket

Syksyn/kevään hemmotteluviikot Virossa.
Vivamon Raamattukyläpäivä

Matkojen tekninen toteutus; Seppo-Juhani Oy/Sjoy Travel-Lines toimii virallisena matkanjärjestäjänä jolla on vakuus Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolla numerolla: 4409/05/MjMv, Y-tunnus 0803891-1

Tiedustelut Marjatta Kanth-Ruusunen puh. 0400-883 482  sp. makaru46@gmail.com