Tunnista tunteesi

Elämänasenteen tarkastelu kannattaa!

Hyvä fyysinen ja psyykkinen  terveys lisää elämän iloa. Optimistinen elämänasenne vähentää sairausriskiä ja pidentää elinikää. Vakavakaan sairastuminen ei välttämättä alenna dramaattisesti ihmisen onnellisuutta.

Rakkauden ja läheisyyden kokemukset liittävät ihmisiä toisiinsa ja luovat tukiverkoston, joka pehmentää vastoinkäymisten kokemuksia. Persoonallisuuden vahvuudet, lahjakkuudet ja sosiaaliset taidot jne.

Ihmisellä on tarve etsiä merkitystä elämälleen. Sitä luovat tavoitteet, arvot, tulokset, itsearvostus ja maailmankatsomus. Myös altruistinen elämänasenne (halu toimia toisen ihmisen hyväksi) on elämän tarkoituksen kokemisessa tärkeää.

Vapaaehtoisesti palvelutyötä tekevät voivat tutkimuksen mukaan hyvin, elävät keskimääräistä pidempään ja tuntevat elämänsä mielekkääksi ja arvokkaaksi. Itsearvostus ei tule muiden kustannuksella, vaan he tekevät työtä juuri siksi, että kunnioittavat ihmistä ja haluavat auttaa avun tarpeessa olevia.

Tunnetaitoja ovat:
Tunteiden tunnistaminen
Tunteiden nimeäminen
Tunteiden ilmaiseminen
Tunteiden vastanottaminen

Tunteisiin liittyvät toimintatavat ja arvolataukset opitaan lapsuusajan vuorovaikutustilanteissa tarkkailemalla ympärillä eläviä ihmisiä. Vanhemmat, muut aikuiset  ja vanhemmat sisarukset ovat kuin näkymätön ohjekirja, josta lapset imevät itseensä käyttäytymiskoodeja, myös tapoja ilmaista ja vastaanottaa tunteita.

Lapsi on luonnostaan spontaani tunteiden ilmaisussaan, mutta hän oppii nopeasti myös kontrolloimaan niitä. Jo hyvin varhain hän tietää, mitkä tunteet ovat luvallisia, mistä tunteista palkitaan ja mistä seuraa ikäviä asioita. Joissakin perheissä tunteiden ilmaiseminen on runsasta ja värikästä, joissakin taas tunteille ei ole juurikaan tilaa ja ne tukahdutetaan.

Tunteilla on pitkät juuret lapsuuden kokemuksiin, siksi omaa suhtautumista niihin on vaikea kyseenalaistaa. Omien tunteisiin liittyvien toimintamallien  tietoinen arviointi on lähtökohta hyvien tunnetaitojen kehittymiselle.

Mainokset