Esittely

Marjatta kanteen

Olen Marjatta Kanth-Ruusunen, Perheniemen kristilliseltä opistolta  2012 Lähellä ihmistä koulutuksesta valmistunut sielunhoitoterapeutti.

Lahden kaupungin terveysviraston  palveluksessa 1974-1993.
Sisälähetysseura Safed ry:n toiminnanjohtaja 1994-2020.

Vapaaehtoistoimija 2020 –
Kokemusasiantuntija, ylisukupolviset taakkasiirtymät
Tunnista tunteesi – tunnelukkosi  ryhmäohjaaja
LI -kasvua keskeneräisenä ryhmäohjaaja
Muistikummi
Sielunhoitoterapeutti

Ylisukupolvisista taakkasiirtymistä on tullut erikoisosaamisen  alueeni, sillä omakohtaiset kriisit ja traumat ovat koskettaneet elämääni varhaislapsuudesta asti. Lopputyönikin tein aiheestä ihmisen kasvu hylkäämisestä ja häpeästä yhteyteen.

Edesmennyt psykiatri ja psykoanalyytikko Martti Siirala kiteytti taakkasiirtymä käsitteen -60 luvulla näin: ”Se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi, taakkasiirtymäksi”. Taakka syntyy, kun ihminen ei saa traumatilanteessa riittävästi tukea ympäristöltään, lapsi huoltajiltaan. Hän ei pysty kohtaamaan painolastia, vaan eristää sen piilotajuntaansa. Psykoanalyytikko Pirkko Siltalan mukaan taakkasiirtymät vaikuttavat ihmisen koko elämänkaaren ajan, syntymästä kuolemaan fyysisinä tai psyykkisinä ongelmina, ellei niitä tiedosteta ja käsitellä. Esim. käsittelemätön suru on usein masennuksen juurisyitä.

Meitä suomalaisia on usean sukupolven ajan kasvatettu ja opetettu ajattelemaan itsestämme usein väärällä tavalla. Oman elämänhistorian tuntemus vapauttaa armahtavaisuuteen ja anteeksiantamiseen sydämen tasolla lähisuhteissa ja suhteessa omaan itseen. On totta, ettei menneisyyttä voi muuttaa, mutta menneisyyden vaikutuksia on mahdollista muuttaa. Resilienssi, muutosjoustavuus, on tahtoratkaisu, osa rakennemuutoksen hallintaa omaan lähihistoriaan. Mahdollista on ojentautua uuteen ja terveempään Jumalan armon varassa.´Kaiken muun voi korjata ja korvata, paitsi Elämän.´

Yhteystiedot: Marjatta Kanth-Ruusunen
Matkapuhelin: 0400 883 482
S-posti: makaru46@gmail.com