Tiesitkö tämän…

mielenalueen manipulaatiohoidoista?

Kaikki new ageialaiset menetelmät vaikuttavat ihmisen henkeen ja mieleen, vaikka hoidot suunnattaisiin kehon alueelle.  Käytännössä kaikki New Ageen perustuvat hoidot aiheuttavat hengellistä sokeutta ja vieraantumista Kolmiyhteisestä Jumalasta.

Mitä ne ovat?

Esimerkiksi muutamia…

Antroposofia – pyrkimyksenä saavuttaa yliaistillisia kokemuksia/tietoja kosmisesta henkimaailmasta.

Astrologia – ennustamista tähdistä  ja niiden asennoista.

Automaattikirjoitus – kirjoittaja välittää viestiä henkimaailmasta, kuolleelta tai henkiolennolta. Tunnetaan lisäksi automaattista puhetta ja säveltämistä.

Energiaparantaminen – liikkumista okkultistisilla alueilla. Parantaa sielua, mieltä ja ruumista. Hyvin lähellä shamanismia/meediot.

Ennustaa/katsoa korteista – taikauskoa, demoninen, mystinen ja suggestiivinen kyky.

Jooga – pyrkii saavuttamaan korkeimman minän itsensä toteuttamiseksi. Jooga-järjestelmä mukana magiassa, mystiikassa ja salaopeissa.

Liberaaliteologia – ei usko Kristuksen Jeesuksen neitseestäsyntymiseen, ei ruumiin ylösnousemukseen, ei Kristuksen toiseen tulemiseen. Vesittää ev.lut. uskontunnustuksen, uskomme perustan.

Mindfulness – tietoisen läsnäolon harjoitus. Kyseessä on yksi buddhalaisuuden valaistumisen asteista. Lopullinen tavoite on ”buddhalaisuuden saavuttaminen”, jossa se on seitsemäs askel nirvanan saavuttamiseen.

Psykodraama – tunteiden teatteria – käsittelee ihmisen tunnepatoutumia.
On kahdenlaista, ei-kristillistä ja kristillistä.

Satanismi/saatananpalvonta – Jumalan vastustamista. Demoniaiheita viljelevää, pahuutta ja julmuuksia ihannoivaa elämänkatsomusta.

Shamaani toimii välittäjänä ihmisten ja henkien/haltioiden välillä.

Steinerpedagogiikka – Rudolf Steinerin  omaksuma antroposofia koostui monista erilaisista uskomuksista, kuten buddhalaisuus, sekä okkultiset perinteet kuten ruusuristiläisyys ja vapaamuurarius.

Vapaamuurarius – moraalijärjestelmä, uskonto vailla uskontunnustusta. Etsii totuutta, mutta ei määrittele totuutta. Suurin salajärjestö maailmassa.

Jumalan vastustaja on tuhansien juonien mestari!

Jumalan vastustaja, pimeyden ruhtinas, on tuhansien juonien mestari, kun se eksyttämällä ujuttaa mm. vanhat itämaiset vaihtoehtohoidot länsimaiseen kulttuuriin. Se väittää pimeyttä valkeudeksi ja valkeutta pimeydeksi. Sen päämääränä on vieroittaa ihminen Jumalasta, joka yksin antaa meille elämän – ajallisen ja ikuisen. Tarjotessaan ”hyvää” eli todellista tai näennäistä ”parantumista” se kuitenkin sitoo ihmistä. Jos hylkäämme Jumalan, kuka voi antaa meille elämän? Jos vaikka saisimme ajallisen terveyden, mitä sillä voittaisimme, jos sen kautta menetämme ikuisen elämän? Kavahtakaamme noituutta ja taikauskoa. Jumala varoittaa meitä: ”Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon.” sekä ”Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää, oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha”. Ef. 5:11,15–16.

Varo okkultistisia hoitomuotoja

Uusia hoitomuotoja pohtivan on vaikea tietää, mistä hoidossa on oikeastaan kysymys. Kun hoidon yhteydessä puhutaan energioista, kannattaa olla tarkkana. Energia tarkoittaa ei-kristillisten hoitomuotojen yhteydessä samaa kuin jumala. Energiaa kutsutaan monella nimellä. Se voi olla esim. bioenergiaa, kosmista energiaa tai universaali energiaa. Tämän ajattelutavan mukaan sairaus johtuu siitä, että energian virtaukseen tulee tukos. Ruumis parantuu, kun energia virtaa ja se löytää oikean suhteen maailmankaikkeuteen. Psykiatri Pirkko Viherkoski sanoo: ”Uusien hoitomuotojen mainostama kokonaisvaltaisuus on aivan muuta kuin Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.”New Age – hoidot voivat vaikuttaa myös uskovaan ihmiseen jos hän näin antautuu palvelemaan epäjumalia.

Tutkikaa juuria!

Monet joutuvat uusissa hoitomuodoissa tietämättään tekemisiin kokonaisten maailmankatsomuksien kanssa. Siksi psykiatri Pirkko Viherkoski kehottaakin tutkimaan eri hoitomuotojen juuria. Jos juuret ovat salatieteissä, on syytä varoa. Raamatun kanta salatieteisiin on ehdoton. Viherkosken mukaan okkultismissa on myös se vaara, että se aiheuttaa hengellistä sokeutta. Yksi ovi avaa muita ovia. Siksi salatieteistä on sanouduttava selvästi irti. Sielunhoitotyössään Pirkko Viherkoski on kohdannut paljon uusien hoitomuotojen kanssa kamppailevia. Kaikkein selvimmin okkultismin vaarat näkevät ne, jotka ovat olleet siinä syvällä.

Salatieteisiin pohjautuvat vaihtoehtoliikkeet ja -hoidot
pyrkivät
eksyttämään kristittyjä.

Mitä vaikutuksia on horoskoopeilla?

Meidän elämämme kiinnostavin henkilö olemme me itse. Me haluaisimme nähdä itsemme paremmassa valossa kuin omat kokemuksemme meitä vakuuttavat. Astrologia tarjoaa meille tähän mahdollisuuden.  Vaikka astrologien laatimien henkilökohtaisten horoskooppien ja luonneanalyysien kuvaukset ovatkin liioitellun myönteisiä, niihin on mukava uskoa. Kenties niihin juuri siksi uskotaankin.

Jumala yksin tuntee tulevaisuutemme

Astrologian avulla yritetään tietää asioita paitsi omasta, myös toisen ihmisen elämästä. Voimme määritellä ja luokitella ihmisiä heidän horoskooppimerkkiensä mukaan. Tämän ”salaisen tiedon” avulla voimme sitten käyttää toisia hyväksemme. Päivittäiset horoskoopit rohkaisevat meitä itsekkäästi etsimään omaa onneamme ja pitämään siitä kiinni vaikka toisen kustannuksella. Astrologilla on paljon valtaa asiakkaaseensa. Hän on eräänlainen guru, joka kertoo meistä totuuden. Varsinkin ns. vakavan astrologian parissa astrologi on tietäjä, jolla on avaimet meidän ”todelliseen minäämme”. Siksi parasta, mitä astrologia voi tehdä, on langeta tietäjien tavoin polvilleen Jeesuksen eteen. Sen jälkeen etsijä ei tarvitse tähtiä oppaakseen. Häntä ohjaa ”Daavidin tähti”, Jumalan Poika ja tähtien Luoja. Daniel vastasi kuninkaalle: ”Salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsu papit, enteiden selittäjät eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä: Daniel 2:27-28.

 Mitä jooga on?

Joogan juuret ovat intialaisten uskontojen maailmankuvassa, jossa jooga sisälsi monenlaisia menetelmiä ja maagisia rituaaleja, joiden avulla tavoiteltiin valaistumista ja pelastusta. Nykypäivän Intiassa joogaa pidetään tärkeänä kansanperinteenä ja merkittävänä osana Intialaista kulttuurihistoriaa. Joogassa pyritään aste asteelta yhä lähemmäksi Tosi itseä tai kosmista jumaluutta. Se tapahtuu harjoittamalla askeettisen tunnollisesti mielen ja ruumiin hallintaa erilaisten mielenalueen tekniikoiden ja ruumiinasentojen avulla. Jokaisella elimellä on suhde sieluun, jokaisella ihmisellä on fyysinen ja hengellinen luonne, jotka taistelevat vallasta. Molempien luonteiden harmonia ja yhtenäisyys saavutetaan psykologisilla harjoitteilla. Ihmisen korkeampi minä on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva ja kaikkitietävä. Ihmisen korkeampi minä on ylimaallinen ja läsnä oleva, sillä ei ole alkua eikä loppua, ei syntymää eikä kuolemaa. Joogaharjoituksessa asennon tai liikkeen ulkoista muotoa tärkeämpi on kokemus, jonka se antaa. Harjoitus on kuin mielenkiintoinen tutkimusmatka itseen, jonka tavoite on, että ihminen kokisi olevansa läheisempi itselleen, tietoisempi ruumiistaan ja ainutkertaisuudestaan.  Jooga-järjestelmä on takana myös magiassa, mystiikassa ja salaopeissa. Buddhalainen munkki on sanonut; ”jooga on aina jumalanpalvelusta, tehtiinpä sitä itämaisessa temppelissä tai suomalaisissa työväenopistoissa.” Raamatun näkökulmasta joogassa on kysymys epäjumalan palveluksesta.

Reikiterapia on energiahoito

Hoitomuotoa nimitetään reikin uudelleen löytäjän Mikao Usuin (15.8.1865-9.3.1026) mukaan Usul Shiki Ryoho:ksi eli Usuin luonnollisen parantamisen menetelmäksi. Reiki-energia, kaiken olennaisen sisältö. Reiki-sana tulee japanin kielestä ja se merkitsee korkeampaa tiedettä ja elinvoimaa (rei-universaali, korkein tiede, ki- elinvoima). Menetelmän aikana reiki-parantaja läpäisee kruunuchakran ja energia poistuu hänen kämmenistään vaikuttaen potilaan energiakehoon ja kuntoon. Missä ovat tämän hoidon juuret?  Suomalaisessa kulttuurissa reikin juuret juontavat shamanismiin  ja esim. virolaisessa kulttuurissa juuret johtavat maa uskoon, toisin sanoen reikihoidon juuret johtavat pakanallisiin järjestelmiin.

Mindfulness, tietoisen läsnäolon harjoitus

Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon taidon länsimaihin toi Vietnamilainen buddhalaismunkki Thich Nhat Hanh (11.10.1926-22.1.2022). Mindfulnessia mainostetaan houkuttelevana elämäntapana. ”On vain tämä hetki.” Virheellisesti annetaan ymmärtää, että se ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon. Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta. Suomessakin ihmisten olisi hyvä olla tietoisia siitä, mihin mindfulness alun perin pohjautuu. Kyseessä on yksi buddhalaisuuden valaistumisen asteista. Lopullinen tavoite on ”buddhalaisuuden saavuttaminen”, jossa se on seitsemäs askel nirvanan saavuttamiseen. Buddhalaisuudessa ei puhuta mindfulnessin yhteydessä mistään stressin poistosta, vaan se tähtää samadhiin eli kahdeksanteen ja viimeiseen askeleeseen. Menetelmä on yleistynyt psykiatristen potilaiden hoitamisessa. Myös monet teologit ja psykoterapeutit ovat omaksuneet tekniikan ja käyttävät sitä valitettavasti työssään.

Psalmin kirjoittajan ajatuksia

Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule, niillä on nenä, mutta ne eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa, niillä on jalat, mutta ne eivät kävele, niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Psalmi 115:4-8

Steiner pedagogiikka

Opin perustaja on Rudolf Steiner (1861–1925), itävaltalainen luonnontieteilijä. Oppi on sekoitus intialaista, gnostilaista, okkultistista, teosofista, idealistista ja kristillistä ajattelua eli synkretismiä. Opettaa, että kaiken henkisen vapauduttua aineellisuudesta maailmankaikkeus saavuttaa jälleen luomista edeltäneen ihannetilan. ”Steinerlaisuudesta” käytetään toista nimitystä, antroposofia, se on synkretistinen salatieteen haara, joka irtautui teosofiasta 1913. Ihmisellä mahdollisuus saavuttaa yliaistillista tietoa. Minän kehitys jälleensyntymisen kautta. Tarkoittaa samaa kuin jälleensyntyä uudelleen joka 800:s vuosi. Antroposofit tavoittelevat yhteyttä kosmiseen henkimaailmaan kaikessa mihin ryhtyvät: filosofiassa, lääkinnässä, biodynaamisessa viljelyssä, Steiner-pedagogiikassa ja taiteessa. Antroposofia koostuu monista erilaisista uskomuksista, kuten buddhalaisuudesta sekä okkultistista perinteistä kuten ruusuristiläisyys ja vapaamuurarius. Antroposofi tutkii ihmisolemusta ja metodeinaan se käyttää keskittymisharjoituksia, joiden avulla pitäisi päästä ajattelun ja tahdon herraksi, jotta ihmisen piilevät voimat heräisivät. Antroposofeilla on oma tanssityyli, henkeväksi sanottu eurytmia. Eurytmian merkittävimmät kehitysimpulssit ovat peräisin Rudolf Steineriltä.

Hindumamma

Opillisesti Äiti Amma on suuntautunut hindulaisuuteen. Siihen kuuluvat jälleensyntyminen ja karma sekä oppi ihmisen ja kaiken jumaluudesta. Nämä hindulaisuuden perusopit tulevat esille hänen käsityksissään. Kuitenkaan Äiti Amma ei kehota ketään vaihtamaan uskontoaan, vaan ajattelee monien hindujen tavoin, että kaikki tiet ovat samanarvoisia ja vievät samaan päämäärään. Hän opettaa, että ihminen voi tulla yhdeksi Jumalan ja kaikkeuden kanssa myös muiden uskontojen kautta. Lisäksi ominaista on, että hänen seuraajansa pitävät häntä pyhimyksenä ja guruna, jotkut jopa avatarina, yhtenä jumalan inkarnaatiosta. Samanlaisia guruja on kymmenittäin Intiassa, jossa hindulaisuus on valtauskontona. Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan  myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”  Joh. 14: 6 -7. Raamatun mukaan ihminen, joka ei usko Jeesukseen, on hengellisesti kuollut ja hänet voi herättää vain Jumalan Henki.

Meedio –energia parantaja

Meedio on henkilö, jonka välityksellä parapsykologisen tutkimuksen piirissä mm. pidetään mahdollisena päästä yhteyteen jo kuolleiden henkilöiden kanssa. Meedio/henki-, energia- ja käsillä parantaja liikkuu okkultistisilla alueilla. Kaikkialla, missä okkultistisia salatieteitä harrastetaan, alkavat henkimaailman voimat ilmetä. Energiajärjestelmän uudelleen virityksessä pyydetään apua henkioppailta ja sisäisiltä tasoilta (hyvin lähellä shamanismia). Itämaiset vaihtoehtoliikkeet perustuvat mystiikan maailman henkioppaisiin. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. 

Hypnoosi

Hypnoosissa ihminen alistaa koko tahto- ja tunne-elämänsä toisen ihmisen ja mahdollisesti myös erilaisten henkivaltojen haltuun eli voi avata sielunsa portin okkultismille. Samaa on sanottava okkultistisista kirjoista, ouija pöydällä pelaamisesta, tarot-korteista, E.S.P. sekä kauko parantamisesta, tarkoittaa havaitsemista ja tiedon hankintaa yliaistillisilla tavoilla. Esim. selvänäkeminen ja –kuuleminen, muiden ihmisten ominaisuuksien havainnointi eli auran lukeminen, kyky  kommunikoida kaukana olevien ihmisten kanssa eli telepatia, sekä yhteydenpito kuolleiden kanssa. Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette satuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 3 Moos.19:31

Homeopatia

Homeopatian isänä pidetään saksalaista vapaamuuraria, farmakologia ja lääkäriä Samuel Hahnemannia (1755-1843). Vapaamuurarius on yksi New Agen hengessä toimiva uskonnollinen miesten seura. Hahnemannin kerrotaan harrastaneen itämaisia uskontoja ja rakentaneen oman elämänkatsomuksensa konfutselaisuuden perustalle. Hän oli todellinen ihmisen kaikkivoipaisuuden kannattaja. Hänen elämänkatsomuksensa  ja siitä nouseva homeopaattisen opin perusta on aivan selkeästi okkultistinen ja New Agen hengen mukainen. Homeopatiassa siis lääke edustaa jumalaa, joka tuntee lääkäriä paremmin sekä potilaan että sairauden, sillä homeopatian jumaluus on panteistinen ts. kaikessa on jumalaa, – myös lääkkeessä. Hän ihannoi viisautta ja uskoi kosmiseen jumaluuteen, josta hänen kerrotaan sanoneen: ”Jeesus herättää pahennusta sellaisissa henkilöissä, jotka rakastavat kosmista viisautta.” Näin hän paljasti kirkkaasti kantansa kristinuskoon. (Konfutse eli kiinalaisen perinteen mukaan vuosina 551-479 eaa. Hän oli ajattelija, poliitikko ja opettaja.)

Mihin homeopaattinen hoito perustuu

Homeopaattisten lääkkeiden vaikuttavuus perustuu demonisiin voimiin ja kuten tiedämme, ”parantumisia” tapahtuu. Vaikka ihmisen ruumiillinen sairaus homeopaattisilla lääkkeillä paranisikin, tosiasiassa sairaus siirtyy mielen alueelle. Kuten monissa muissakin demonisiin voimiin perustuvissa hoidoissa, ihminen alkaa oireilla ahdistusta, levottomuutta, unihäiriöitä, pelkotiloja jne. Siinä tapauksessa, että homeopaattinen lääke ei ole demonisoitu, se on ns. plasebo-lääke eli pelkästään maitosokeri tabletti tai alkoholi-vesiliuosta, jossa vaikuttava aine on laimennettu pois. Loppupäätelmänä  psykiatrisen sairaanhoidon opettaja, kasvatustieteen maisteri Marjut Vironhovi kirjoittaa ”ei kenenkään, ainakaan kristityn, pitäisi osallistua homeopatiaan, sillä se on joko täyttä humpuukia laimennuksineen tai sitten todella hengenvaarallista hoitoa demonisointeineen”.

Kalevala Suomen kansalliseepos

Kalevalan henkilöitä on pidetty historiallisina muinaisina jumalina. Väinämöinen on ajateltu shamaaniksi ja Kalevalan tapahtumat mm. valon ja pimeyden taisteluksi. Väinämöinen syntyi maailman luomisen jälkeen veden emosta. Kalevalan keskushenkilö, tietäjä iänikuinen. Hän valmisti mm. laulamalla veneen ja lumosi luomakunnan kanteleen soitollaan. Kaarle Krohn pitää  katolista keskiaikaa Kalevalan runojen syntyaikana, mutta katsoo niissä olevan myös pakanuuden ajalta periytyvää ainesta. Kristillistä vaikutusta sisältävät runot ovat hänen mukaansa nuorimpia. Vaikka suurin osa toisinnoista on saatu talteen Karjalasta, ei se välttämättä merkitse, että runot olisivat Karjalassa syntyneet. Ne ovat voineet kulkeutua pitkienkin matkojen päähän synnyin sijoiltaan. Ajatuksen suomalaisen kansanrunojen kokoamisesta eepoksen tapaiseksi kokonaisuudeksi esitti tiettävästi ensimmäisenä K.A. Gottlund 1817. Keskeisimmin Kalevalan synty liittyy Elias Lönnrothiin; tämä laati maisterin väitöskirjansa Väinämöisestä, muinaissuomalaisten jumalasta 1827.

…missä sen juuret?

Shamanismi on alkukantainen uskonto, jossa shamaanin toiminnalla on keskeinen sija. Shamaani on alkukantaisten kansojen noita. Lähdeteosten ja Raamatun perusteella voidaan todeta, että suomalaisten arvostaman  kansalliseepoksen juuret johtavat shamanismista – noituudesta ja taikuudesta, jota kristillisen arvomaailman pohjalta ei voi mitenkään arvostaa. Kalevalaisten korujen suunnittelun aloitti kirjailija Elsa Heporauta (1883-1960 ) ”kunnianosoitukseksi” suomalaiselle naiselle. Korujen juuret ovat Kalevalan myötä shamanismissa.

Korulipas ja kalevalakorut…

Mitä Raamattu sanoo taikuudesta ja noituudesta?

Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi,   ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne.  Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin. 5 Mooses 18:10–14.

Taikausko kärsii tappion

Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet, ja useimmat jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun  kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin viiteenkymmeneentuhanteen hopearahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Apost.19:18-20.Jumala puhuu tavalla jos toisellakin. ”Varjosta Valoon” Marjatta Kanth-Ruusunen

Kodin siunaaminen

Ole varma, ettei kodissasi ole minkäänlaisia ”noitaesineitä tai taikakaluja”. Noitaesineitä taikakaluja ovat esineet, joista demonit pitävät kiinni. Demoneilla on oikeus tarttua tämänkaltaisiin esineisiin ja käyttää niitä, kuten esim. muiden jumalien kuvia (buddhapatsaita ym.). ”Polttakaa heidän jumalankuvansa. Älkää ahneuksissanne ottako niistä itsellenne hopeaa tai kultaa, ettette joutuisi heidän jumaliensa pauloihin, sillä ne ovat iljetys Herralle, teidän Jumalallenne. Sellainen iljetys on julistettava tuhon omaksi. Älkää siis viekö niitä kotiinne, ettette itsekin joutuisi tuhon omaksi. Inhotkaa epäjumalia, kauhistukaa ja karttakaa niitä; ne on tuhottava.” 5 Moos. 7:25-26. Julista, että omaisuutesi on Herran. Pyydä, että Hän pyhittää sen pyhäksi itseään varten, sinetöi ja suojelee sen. ”Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. 2 Moos. 12:13.  ”Ota pyhää öljyä ja voitele sillä telttamaja ja kaikki, mitä siellä on; näin pyhität sen ja kaikki sen varusteet, ja siitä tulee pyhä.” 2 Moos. 40:9. Raamatussa öljy mainitaan Pyhän Hengen vertauskuvaksi.

Vapautuminen

Saksalaisen tutkijan ja papin Kurt Kochin mukaan vaihtoehtohoidoissa olleiden paraneminen ei ole ollut pysyvää. Tutkittaessa 200 henkilöä neljän vuoden kuluttua, olivat kaikki sairastuneet uudelleen joko fyysisesti tai johonkin mielenalueen sairauteen. Mikäli sinä olet kokenut mm. unihäiriöitä, selittämätöntä väsymystä tai masennusta, ahdistusta ja pelkotiloja tai itsetuhoajatuksia, saattaa näiden syynä olla yksikin käyntisi okkultistin luona tai vaihtoehtoisessa hoidossa, joka on avannut sielun portin, jota kautta sielunvihollinen syöttää näitä tuntemuksia ja kielteisiä ajatuksia. Jos olet ollut yhteydessä edellä kuvattujen uuden aikakauden liikkeen hoitojen tai muun okkultistisen toiminnan kanssa ja haluat vapautua niistä, suosittelen ottamaan yhteyttä uskovaan henkilöön, joka antaa sinulle synninpäästön tässä asiassa. Voit mennä myös Sanan ja rukouksen tilaisuuksiin, joissa on kokeneita sielunhoitajia.

Salaoppien harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista.

”Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.  Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa”.  2 Johanneksen kirje  1: 7-11.

Suositeltavia terveydenhuollon ammattilaisten teoksia:
Leena Huima: Jumala pelissä
Marja Rantanen: Äänetön huuto
Pekka Reinikainen – Marja Rantanen: Parantajat
Pekka Reinikainen: Noituuden paluu lääketieteeseen
Pekka Reinikainen: Uuden lääketieteen uhrit, yksi kirjoittajista
Tarja Vilppola: LäsnäOlossa
Marjut Vironhovi: Vapaaksi valkoisen valheen verkosta
Marjut Vironhovi: Valhe-faktaa uskomushoidoista
Esko Piiroinen-Jan Wiklund: Pappi vai Lääkäri

Lähteet:
Raamattu
Pastori Jarmo Sormunen, Vaikuttavatko tähdet elämäämme. Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Psykiatri Pirkko Viherkoski, seminaari/lehtiartikkeli
Vapaaksi valkoisen valheen verkosta, Marjut Vironhovi
Kodin tietosanakirja, Ahlqvist, Castren ja Setälä
http://raamattuajassamme.fi/o/
https://www.kodinkuvalehti.fi/keskustelu/19147/ketju/vapaaksi_aiti_amman_lahkosta
http://katsomus.fi/Katsomus.fi/Maailmanuskonnot_files/Konfutselaisuus.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/ESP_(parapsykologia)
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/mindfulness-tekniikka-pohjautuu-buddhalaisuuteen
http://raamattuajassamme.fi/okkultismin-muotoja-ja-niista-vapautuminen/

Kooste:
Kokemusosaaja Marjatta Kanth-Ruusunen

Advertisement