Yhdistyksen säännöt

SISÄLÄHETYSSEURA  SAFED RY:N  YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Merkitty rekisteriin Helsingissä 16.8.1994    Sääntömuutos merkitty rekisteriin 27.11.2013

 

1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhdistyksen nimi on Sisälähetysseura Safed ry ja sen kotipaikka on Hollola.

2 §  TARKOITUS JA TOIMINNAN  LAATU  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta lapsi-, nuoriso- ja aikuistyössä.       Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja voittoa tavoittelematta yhdistys

 1. järjestää kristillistä kasvatusta tukevaa luento-, kurssitus- ja kerhotoimintaa
 1. järjestää sielunhoidollista kriisi- ja kasvuryhmätoimintaa
 1. järjestää kauppa- ja kotiapua
 1. järjestää retkiä ja matkoja jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu apostolisessa uskontunnustuksessa.

3 §  JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi sen hallitus hyväksyä yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

4 §  HALLITUS

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä ja kahdesta (2) varsinaisesta jäsenestä, joista toinen nimetään varapuheenjohtajaksi sekä yhdestä (1) varajäsenestä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden (2) jäsenen ollessa läsnä.

5 §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on toiminnanjohtajalla yksinään, sekä hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä.

6 §  TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.4. – 31.3. Tilit esitetään toiminnantarkastajan tarkastettavaksi kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta  ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toimintaa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa toiminnantarkastaja, tilikaudeksi kerrallaan.

7 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesäkuun 30 päivään mennessä. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  (2) ääntenlaskijaa
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. esitellään tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja vuosikertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan kahden vuoden välein hallitukseen puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja
 10. käsitellään aloitteet, sekä muut esille tulevat asiat
 11. kokouksen päättäminen

8 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Vuosikokous pidetään kesäkuun aikana. Vuosikokouksen ja yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen tapahtuu sähköpostin tai jäsenkirjeen tai tekstiviestin välityksellä  jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

9 §  YHDISTYKSEN TOIMINTAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi tai näiden sääntöjen 2 §:ssä  mainittujen tarkoitusperiensä toteuttamiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, omistaa ja hallita omaisuutta, sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa yhdistykselle mahdollisesti kertynyt omaisuus käytetään purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla kristilliseen kasvatustyöhön purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.                            

11 § YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAKUUTUS   

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus          

Mainokset