Yhteiskunnallista

…ajatuksia ihmisyydestä ja sen arvostamisesta Jumalan Sanan valossa. Raamattu itse todistaa olevansa Jumalan sanaa, myös suhteessa ihmisen seksuaalisuuteen ja moraaliin. Sanan opetus sitoo meitä kristittyjä vielä tänäkin päivänä, sillä Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.  Raamatun opetus on: Rakasta syntistä ihmistä lähimmäisenrakkaudella, mutta älä hyväksy, äläkä tue hänen tekemäänsä syntiä. Kristityillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tämä opetus tosissaan, elleivät he halua nousta kapinaan Luojaansa vastaan. Siksi ne, jotka haluavat pitäytyä Raamattuun, eivät voi tehdä muuta kuin tunnustaa tämän.

Muutama sananpaikka vakuudeksi:

Ihmisyys

”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.”
2 Tim. 3:1–17, jae 16

Raamattu itse todistaa olevansa Jumalan sanaa, myös suhteessa ihmisen seksuaalisuuteen ja moraaliin. ´Rakasta syntistä ihmistä lähimmäisen rakkaudella, mutta älä hyväksy, äläkä tue hänen tekemäänsä syntiä.´

Avioliitto on asetettu luomisessa miehen ja naisen väliseksi

”Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.” 1 Moos. 2:22–24

Kielletyt sukupuolisuhteet

”Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko”.
3 Moos. 18:1–30 jae 22

Jokainen vastaa vain omista synneistään

”Ja jos jumalaton kääntyy jumalattomuudestaan ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, hän pelastaa elämänsä. Hän saa elää, ei hän kuole. Hän saa elää, kun hän ottaa opikseen ja luopuu synneistään ja kaikista pahoista teoistaan”.  Hes. 18:1–32 jakeet 27–28

Ihmisten syyllisyys – mielihalut

”He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä in syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi”.
Room. 1: 18–32 jakeet 22–28

Siveettömyyden tuomitseminen

”Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.”
1 Kor. 5:1–13 jakeet 11–13

Kristittyjen keskinäiset riita-asiat

Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät”.
1 Kor. 6:1–11 jakeet 9-10 

Ruumis on Pyhän Hengen temppeli

”Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: ´Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi´. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuu muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!”
1 Kor. 6:12–20 jakeet 16-20

Avioliitto ja naimattomuus

”…mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa”.
1 Kor. 7:1–16, jae 2

Jumalan tahdon mukainen elämä

”Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat”.
Heb. 13:1-6, jae 4

Aviorikoksesta tavattu nainen

 ”Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: ´Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? ´Ei herra´, nainen vastasi. Jeesus sanoi: ´En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”
Joh. 8:1–11, jakeet 10–11

Väärä ja oikea rikkaus

”Kaikkea tätä opeta ja tähdennä. Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on.”
1 Tim. 6:3–10 jakeet 3-6

Väärät opettajat ja heidän tuomionsa

”Sen sijaan hän pelasti Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää – varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan, vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse.”
2 Piet. 2:1–22, jakeet 7-11

Herra Jeesus tulee pian

”Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa; he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin.”
Johanneksen ilmestys 22:6–21 jakeet 12–14

 

Jumala on aina elämän puolella. Raskaudenkeskeytysten määrä on Suomessa ollut nykyisen lainsäädännön aikana vuodesta 1970 alkaen suurimmillaan 1970-luvulla, jolloin tehtiin jopa yli 20 000 aborttia vuosittain. Nykyisin määrä on puolet pienempi, sillä abortteja suoritetaan Suomessa suunnilleen 10 000 vuodessa. Laskutoimitus kertoo surullista kieltään, nykyisen lainsäädännön aikana (1970–2018) Suomessa on abortoitu karkeasti arvioiden noin 600 000 lasta, yli puoli miljoonaa ihmisen elämää.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700239

 

 

 

Advertisement